Ιατρική Φροντίδα 


Safety FirstΓια την εκδήλωση θα υπάρχουν στον χώρο, οι Εθελοντές Διασώστες της ΟΔΙΚ Θήβας , τους οποίους και ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Άριστα εκπαιδευμένοι εθελοντές διασώστες, που θα επέμβουν ω μη γένοιτο σε έκτακτή κατάσταση.

Η Παρουσία τους, μας προσδίδει ασφάλεια και ηρεμία στο παιχνίδι μας. Τους ευχαριστούμε θερμά.