Δήλωση Συμμετοχής 


  ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ/ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ